Bierzmowanie

DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ!

Na zdjęciu poniżej: tak było przed dziesięciu laty... Ciekawe, jak potoczyły się losy życiowe ówczesnych bierzmowanych... Czy podjęli współpracę z Duchem Świętym, który ich umocnił swoimi darami?

Młodzież z klasy II Gimnazjum rozpoczęła już przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku 2018.

Prosimy o nawiązanie kontaktu z Księdzem Ireneuszem młodzież z parafii św. Mikołaja w Łęgowie: nie tylko młodzież uczęszczajacą do Gimnazjum w Łęgowie, ale także parafian z innych szkół. 

Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania zakłada osobbistą decyzję każdego kandydata. Nie jest tak, że przesiadamy się "automatycznie" z ławki szkolnej do ławki w kościele. Bierzmowanie nie jest wydarzeniem "szkolnym", ale jest wydarzeniem rodzinnym i prafialnym. Dlatego na początku września 2017 roku Ksiądz Ireneusz zaprosi na spotkanie Was, kochani Rodzice kandydatów. Konieczna jest Wasza współpraca z katechetą., który poprosi Was o złożenie deklaracji woli przyjęcia Sakramentu przez Waszych synów i córki w Waszym kościele parafialnym w Łęgowie.

Kandydaci uczęszczający do Gimnazjum w Łęgowie nie będący tutejszymi parafianami powinni niezwłocznie nawiazać kontakt z proboszczami miejsca zamieszkania, w celu ustalenia toku przygotowania do Bierzmowania w swoich parafiach.

Termin bierzmowania jest ustalany przez księdza biskupa szafarza sakramentu zazwyczaj w lutym i wtedy zostanie podany do wiadomości zainteresowanym.

Free Joomla! template by Age Themes

            *